Dataskyddspolicy Hotell & Restaurang Hovs Hallar

Träder i kraft: maj 2018

Policyns omfattning och syfte

Dataskyddspolicyn för våra gäster beskriver hur vi inom Hotell & Restaurang Hovs Hallar samlar in, använder, delar och skyddar våra gästers personuppgifter.

En personuppgift är all information som indirekt eller direkt kan kopplas till en individ.

Vi på Hotell & Restaurang Hovs Hallar värnar om våra gäster vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

Datainsamling

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt eller indirekt behöva lämna ifrån dig information om dig själv på olika sätt som exempel:

 • När du bokar övernattning på våra webbsidor
 • När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida
 • När du prenumererar på något av våra nyhetsbrev

Personuppgiftsbehandling i samband med bokning

Vid bokning samlar vi personuppgifter exempelvis:

 • Ditt för- och efternamn, mobilnummer, e-postadress och adress
 • Information om gästers vistelse, som in- och utcheckningsdatum, särskilda önskemål i samband med tjänsterna som erbjuds
 • Information som du uppger angående dina preferenser gällande marknadsföring eller om du deltar i enkäter, erbjudanden, nyhetsbrev

Personuppgiftsbehandling i samband med betalning

Alla utfärdade betalningsunderlag står under bokföringslagen och har därmed krav på sig att sparas enligt denna. Detta innebär att personuppgifter såsom namn, adress eller för den delen betalkortsinformation kommer lagras som minst i den utsträckning lagen kräver.

Data vi samlar in automatiskt

När du använder vår webbplats samlar vi även in information automatiskt. Denna information kan bestå av personliga uppgifter exempelviss IP-adress, resultat av besöket (tittar eller bokar). Vi kan också komma att samla in information automatiskt via cookies. Vi använder ”session cookies” för att tilldela din dator ett slumpmässigt och unikt ID-nummer varje gång du besöker någon av våra webbplatser. En ”session cookie” upphör att gälla när du har stängt webbläsaren. Vi använder ”session cookies” för att stödja funktionerna på våra webbplatser – vilka sidor du besöker, vilka länkar du använder och hur länge du stannar på varje sida. (En cookie är en liten textfil som läggs på din dators hårddisk av en webbläsare).

Vi samlar inte medvetet in information om barn under 13 år

Syftet med insamling av dina personuppgifter

Vi använder dina personliga uppgifter i följande syfte:

 • Bokningar: för att tillhandahålla de tjänster du vill ha
 • Annan kommunikation (genom mail, post, telefon): för att svara på eller ta hand om förfrågningar som du har gjort eller bekräfta din bokning
 • Marknadsaktiviteter: för att stödja funktioner och anpassa layout och innehåll på våra webbplatser utifrån dina behov, intressen och önskemål 
 • för att efter ditt godkännande skicka nyhetsbrev
 • för att bättre kunna marknadsföra våra tjänster
 • Säkerhet: för att maximera säkerheten och undvika bedrägerier
 • Gästenkäter, Analyser, Undersökningar: för att förbättra våra tjänster

Användning av personuppgifter i marknadsföringssyften

Vid förfrågan kan du välja om du vill ta emot nyhetsbrev, lunchmeny från oss eller inte och du kan när som helst ändra dina önskemål om hur vi hanterar dina personuppgifter genom att meddela oss skriftligen via post eller e-post.

Då det är nödvändigt i enlighet med rådande lagstiftning kommer vi att be om din tillåtelse innan vi använder dina personliga uppgifter i marknadsföringssyften.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss.

Delning av data

Det kan hända att vi sprider dina personuppgifter på något av följande sätt: 

 • Vi lämnar dina personuppgifter till företag som levererar produkter eller tjänster på uppdrag av oss, till exempel företag som hanterar teknisk support i vår IT-infrastruktur
 • Vi samarbetar med olika Online Travel Agent för att erbjuda dig vår bokningstjänts online.  Vill du veta mer om dessas dataskyddsregler kontakta oss.

Vi kan komma att lämna eller överföra dina personuppgifter till oberoende tredje part om yppandet sker i syfte att uppfylla gällande lagstiftning eller bestämmelser, eller till följd av stämning; för att samarbeta med polisen eller annan statlig utredning; för att värna om dina och våra juridiska rättigheter, egendom och säkerhet samt våra anställda och representanter.

Spridning av dina personuppgifter till andra länder

Hotell & Restaurang Hovs Hallar har samarbetspartners som är positionerade i Sverige, EU och övriga Europa och vi kräver att dessa företag uppfyller lagstiftningen om dataskydd som fastställts i EU-direktiv 94/46/EG.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Du har rätt att få tillgång till dina persondata. Du kan begära en kopia av de uppgifter som vi har sparade för att verifiera den information som vi har. 
 • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall där persondata inte är nödvändig för det syfte som den blev insamlad för.

Då vi använder dina personliga uppgifter med ditt godkännande så har du rätt att ta tillbaka detta godkännande när som helst i enlighet med rådande lagstiftning.

Vi förlitar oss på att de personliga uppgifter du angett är kompletta, korrekta och aktuella. Informera oss omedelbart om dina personliga uppgifter ändras eller är inkorrekta.

Skydd av dina personuppgifter

Vi har infört lämpliga fysiska, tekniska och organisationsmässiga skydd för att hantera och överföra personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för att skydda sådan information från oavsiktligt eller olaglig förströelse eller oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst och alla andra olagliga former av informationshantering.

Ändringar i dataskyddspolicyn 

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget godtycke göra ändringar i policyn.
 •   Om du vill hålla dig uppdaterad om ändringar i dessa policyn så ber vi dig att besöka denna sida regelbundet och kontrollera på webbplatsen om policyn har ändrats. Senaste version märks ut med revisionsdatum.